133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA POWDER

YUCCA POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TWEEN 80 (SINOPOL 85)

TWEEN 80 (SINOPOL 85)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA LIQUID

YUCCA LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TEA (TRI ETHANOL AMINE)

TEA (TRI ETHANOL AMINE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TINOPAL

TINOPAL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
THUỐC TÍM (KMNO4)

THUỐC TÍM (KMNO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM SULFIDE (NA2S) (ĐÁ ĐỎ)

SODIUM SULFIDE (NA2S) (ĐÁ ĐỎ)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TCCA 90% (VIÊN)

TCCA 90% (VIÊN)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICON

SILICON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM SULFATE (NA2SO4)

SODIUM SULFATE (NA2SO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TCCA 90%

TCCA 90%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICATE (NA2SIO3) (NƯỚC)

SILICATE (NA2SIO3) (NƯỚC)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM METABISULFITE

SODIUM METABISULFITE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM THIOSULFATE

SODIUM THIOSULFATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICATE (NA2SIO3) (BỘT)

SILICATE (NA2SIO3) (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM LAURYL SULFATE (TẠO BỌT)

SODIUM LAURYL SULFATE (TẠO BỌT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PVP IODINE POWDER

PVP IODINE POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICAGEL

SILICAGEL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM FORMATE

SODIUM FORMATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HYDROXIDE - KOH

POTASSIUM HYDROXIDE - KOH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POLYMER CATION

POLYMER CATION

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PARAFIN

PARAFIN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHÈN NHÔM

PHÈN NHÔM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PANKILL

PANKILL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
METHANOL

METHANOL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NƯỚC CẤT

NƯỚC CẤT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PAC VÀNG NGHỆ

PAC VÀNG NGHỆ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
H2SO4

H2SO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NP9

NP9

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PAC TRẮNG

PAC TRẮNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GLYCERIN

GLYCERIN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NAOH (XÚT VẢY)

NAOH (XÚT VẢY)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
OXY GIÀ (H2O2)

OXY GIÀ (H2O2)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DMSO

DMSO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MUỐI TINH KHIẾT (NACL)

MUỐI TINH KHIẾT (NACL)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
OXY KHÔ

OXY KHÔ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DMDM (GLYDANT)

DMDM (GLYDANT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666