133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SORBITOL POWDER

SORBITOL POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SORBITOL LIQUID

SORBITOL LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NUTRIMAC (BỘT SỮA)

NUTRIMAC (BỘT SỮA)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
L- LYSINE HCL

L- LYSINE HCL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DL - METHIONINE

DL - METHIONINE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

DICALCIUM PHOSPHATE (DCP)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DEXTROSE MONOHYDRATE

DEXTROSE MONOHYDRATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DEXTROSE ANHYDROUS

DEXTROSE ANHYDROUS

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHOLINE CHLORIDE 60%

CHOLINE CHLORIDE 60%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BỘT TALC

BỘT TALC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BETAIN HCL

BETAIN HCL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BETA- GLUCAN

BETA- GLUCAN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID CITRIC MONOHYDRATE

ACID CITRIC MONOHYDRATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID CITRIC ANHYDROUS

ACID CITRIC ANHYDROUS

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666