133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CỒN 70

CỒN 70

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORAMINE B

CHLORAMINE B

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VASELINE

VASELINE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SUNFAT (CUSO4.5 H2O)

ĐỒNG SUNFAT (CUSO4.5 H2O)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.7H2O

ZNSO4.7H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZYME YEAST 100

ZYME YEAST 100

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZEOLITE

ZEOLITE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA LIQUID

YUCCA LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.1H2O

ZNSO4.1H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA POWDER

YUCCA POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN K3

VITAMIN K3

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN H

VITAMIN H

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN D3

VITAMIN D3

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN E

VITAMIN E

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN C

VITAMIN C

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B9

VITAMIN B9

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B6

VITAMIN B6

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B5

VITAMIN B5

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B3-PP

VITAMIN B3-PP

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B2

VITAMIN B2

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B1 MONO

VITAMIN B1 MONO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B12

VITAMIN B12

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B1 HCL

VITAMIN B1 HCL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN A

VITAMIN A

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VI SINH NƯỚC (CHAI 1,2 LÍT)

VI SINH NƯỚC (CHAI 1,2 LÍT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
URE TRONG (N:46%) (NH2)2CO

URE TRONG (N:46%) (NH2)2CO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TWEEN 80 (SINOPOL 85)

TWEEN 80 (SINOPOL 85)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TOP BIOPOND

TOP BIOPOND

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TOP GROWTH

TOP GROWTH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TINOPAL

TINOPAL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
THUỐC TÍM (KMNO4)

THUỐC TÍM (KMNO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TEA (TRI ETHANOL AMINE)

TEA (TRI ETHANOL AMINE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TCCA 90% (VIÊN)

TCCA 90% (VIÊN)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TCCA 90%

TCCA 90%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SUPER POTASSIUM HUMATE HP 07P

SUPER POTASSIUM HUMATE HP 07P

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SUPER CALCIPHOS

SUPER CALCIPHOS

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SORBITOL POWDER

SORBITOL POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666