133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU CARAMEL

MÀU CARAMEL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP HUMATE 05S

GAP HUMATE 05S

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM BENZOATE

SODIUM BENZOATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE AQUATICK

CHLORINE AQUATICK

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70%

CHLORINE 70%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE

HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO

HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG THỊT

HƯƠNG THỊT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG TĂNG LỰC

HƯƠNG TĂNG LỰC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG DỨA

HƯƠNG DỨA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG KHÓM

HƯƠNG KHÓM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SOCOLA

HƯƠNG SOCOLA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SỮA ĐỤC

HƯƠNG SỮA ĐỤC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SỮA TRONG

HƯƠNG SỮA TRONG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG DÂU

HƯƠNG DÂU

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG MOKA

HƯƠNG MOKA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHOSPHATE MIX

PHOSPHATE MIX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TARTRAZINE (MÀU VÀNG)

TARTRAZINE (MÀU VÀNG)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG NƯỚC MẮM

HƯƠNG NƯỚC MẮM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID STEARIC

ACID STEARIC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CỒN 70

CỒN 70

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORAMINE B

CHLORAMINE B

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VASELINE

VASELINE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.7H2O

ZNSO4.7H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZYME YEAST 100

ZYME YEAST 100

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZEOLITE

ZEOLITE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA LIQUID

YUCCA LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.1H2O

ZNSO4.1H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA POWDER

YUCCA POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN E

VITAMIN E

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN C

VITAMIN C

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B3-PP

VITAMIN B3-PP

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VITAMIN B12

VITAMIN B12

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TWEEN 80 (SINOPOL 85)

TWEEN 80 (SINOPOL 85)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TINOPAL

TINOPAL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
THUỐC TÍM (KMNO4)

THUỐC TÍM (KMNO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TEA (TRI ETHANOL AMINE)

TEA (TRI ETHANOL AMINE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666