133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
LAS - H

LAS - H

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
METHYLENE BLUE

METHYLENE BLUE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU ĐỎ PONCEAU

MÀU ĐỎ PONCEAU

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CỒN

CỒN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
JAVEL (CHLORINE NƯỚC)

JAVEL (CHLORINE NƯỚC)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
FORMALIN

FORMALIN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU ĐỎ DÂU

MÀU ĐỎ DÂU

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CARBOMER (COSMOGEL)

CARBOMER (COSMOGEL)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCL

HCL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE HTH

CHLORINE HTH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU XANH LÁ

MÀU XANH LÁ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BENZYL ALCOHOL

BENZYL ALCOHOL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
FORMIC ACID

FORMIC ACID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% AQUA - ORG

CHLORINE 70% AQUA - ORG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU XANH DƯƠNG

MÀU XANH DƯƠNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AXIT NITRIC - HNO3

AXIT NITRIC - HNO3

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ETHER

ETHER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% - NIPPON

CHLORINE 70% - NIPPON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU XANH

MÀU XANH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AXID HYDROFLUORIC (NƯỚC)

AXID HYDROFLUORIC (NƯỚC)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CAB (T8)

CAB (T8)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% - NICLON

CHLORINE 70% - NICLON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU VÀNG CHANH

MÀU VÀNG CHANH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIUM BICARBONATE (NH4HCO3)

AMMONIUM BICARBONATE (NH4HCO3)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIUM CHLORIDE - NH4CL

AMMONIUM CHLORIDE - NH4CL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% - AQUAFIT

CHLORINE 70% - AQUAFIT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG VANILLA (BỘT)

HƯƠNG VANILLA (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU NÂU CARAMEL

MÀU NÂU CARAMEL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIAC - NH4OH

AMMONIAC - NH4OH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID PHOSPHORIC (H3PO4)

ACID PHOSPHORIC (H3PO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70%

CHLORINE 70%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG TÁO XANH

HƯƠNG TÁO XANH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU HỒNG

MÀU HỒNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACETON

ACETON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID OXALIC

ACID OXALIC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORAMIN B - TIỆP KHẮC

CHLORAMIN B - TIỆP KHẮC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SẢ CHANH

HƯƠNG SẢ CHANH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU CAM

MÀU CAM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666