133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SUPER POTASSIUM HUMATE

SUPER POTASSIUM HUMATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
RONG BIỂN

RONG BIỂN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MG(NO3)2 (MAGNESIUM NITRATE)

MG(NO3)2 (MAGNESIUM NITRATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
RONG BIỂN - BỘT

RONG BIỂN - BỘT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
UREA

UREA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP 02

GAP 02

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP 04

GAP 04

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PACLOBUTRAZOLE 15%

PACLOBUTRAZOLE 15%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMINO ACID 45%

AMINO ACID 45%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NITROPHENOL 99%

NITROPHENOL 99%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID HUMIC DẠNG VIÊN TAN 98%

ACID HUMIC DẠNG VIÊN TAN 98%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MKP

MKP

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CA(NO3)2 (CALCIUM NITRATE)

CA(NO3)2 (CALCIUM NITRATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NAA 98%

NAA 98%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID HUMIC

ACID HUMIC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MAP (12-61-0) (NH4H2PO4)

MAP (12-61-0) (NH4H2PO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BORIC ACID (H3BO3)

BORIC ACID (H3BO3)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DAP (21-53-0) (NH4HPO4)

DAP (21-53-0) (NH4HPO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP HUMATE 05S

GAP HUMATE 05S

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BORAX

BORAX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID FULVIC 50%

ACID FULVIC 50%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID PHOSPHOROUR (H3PO3) (LÂN 86)

ACID PHOSPHOROUR (H3PO3) (LÂN 86)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666