133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SUPER POTASSIUM HUMATE HP 07P

SUPER POTASSIUM HUMATE HP 07P

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SUNFAT (CUSO4.5 H2O)

ĐỒNG SUNFAT (CUSO4.5 H2O)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
RONG BIỂN - VẢY

RONG BIỂN - VẢY

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MG(NO3)2 (MAGNESIUM NITRATE)

MG(NO3)2 (MAGNESIUM NITRATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
RONG BIỂN - BỘT

RONG BIỂN - BỘT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 04T - ORGANIC THẾ HỆ MỚI

HCMN 04T - ORGANIC THẾ HỆ MỚI

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE POWDER

POTASSIUM HUMATE POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 03H - SIÊU TẠO HOA

HCMN 03H - SIÊU TẠO HOA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE GRANULAR

POTASSIUM HUMATE GRANULAR

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 02M - SIÊU BUNG ĐỌT

HCMN 02M - SIÊU BUNG ĐỌT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE FLAKE

POTASSIUM HUMATE FLAKE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 01R - SIÊU KÍCH RỄ

HCMN 01R - SIÊU KÍCH RỄ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE - SCC KH P

POTASSIUM HUMATE - SCC KH P

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - ZN

EDTA - ZN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HUMATE UREA

HUMATE UREA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - MN

EDTA - MN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP 02S (TAN 100%)

GAP 02S (TAN 100%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - MG

EDTA - MG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP 01P (TAN 90%)

GAP 01P (TAN 90%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
URE TRONG (N:46%) (NH2)2CO

URE TRONG (N:46%) (NH2)2CO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - FE

EDTA - FE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PACLOBUTRAZOLE 15%

PACLOBUTRAZOLE 15%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMINO ACID 45%

AMINO ACID 45%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SA TRẮNG (NH4)2SO4

SA TRẮNG (NH4)2SO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - COPPER

EDTA - COPPER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NITROPHENOL 99%

NITROPHENOL 99%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID HUMIC DẠNG VIÊN TAN 98%

ACID HUMIC DẠNG VIÊN TAN 98%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MKP (0-52-34) (KH2PO4)

MKP (0-52-34) (KH2PO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CA(NO3)2 (CALCIUM NITRATE)

CA(NO3)2 (CALCIUM NITRATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NAA 98%

NAA 98%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID HUMIC

ACID HUMIC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MAP (12-61-0) (NH4H2PO4)

MAP (12-61-0) (NH4H2PO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BORIC ACID (H3BO3)

BORIC ACID (H3BO3)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CYTOKININE 6 BA 99%

CYTOKININE 6 BA 99%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID FULVIC 90%

ACID FULVIC 90%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DAP (21-53-0) (NH4HPO4)

DAP (21-53-0) (NH4HPO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BORAX

BORAX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID GIBBERELLIC 90% (GA3)

ACID GIBBERELLIC 90% (GA3)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID FULVIC 50%

ACID FULVIC 50%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID PHOSPHOROUR (H3PO3) (LÂN 86)

ACID PHOSPHOROUR (H3PO3) (LÂN 86)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666