133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZEOLITE

ZEOLITE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA LIQUID

YUCCA LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA POWDER

YUCCA POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
THUỐC TÍM (KMNO4)

THUỐC TÍM (KMNO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GENTAMOXIM

GENTAMOXIM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TCCA 90%

TCCA 90%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - POVIDINE

ASI - POVIDINE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM THIOSULFATE

SODIUM THIOSULFATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - OTETRAMIX

ASI - OTETRAMIX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PVP IODINE POWDER

PVP IODINE POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - OTC 50

ASI - OTC 50

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - NUTRAMIX

ASI - NUTRAMIX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POLYMER CATION

POLYMER CATION

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - NORFLOX

ASI - NORFLOX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZYME YEAST 100

ZYME YEAST 100

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PANKILL

PANKILL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - NEO MAX

ASI - NEO MAX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
VI SINH NƯỚC (CHAI 1,2 LÍT)

VI SINH NƯỚC (CHAI 1,2 LÍT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PAC VÀNG NGHỆ

PAC VÀNG NGHỆ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - MULTIVITAMINO

ASI - MULTIVITAMINO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TOP GROWTH

TOP GROWTH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SORBITOL POWDER

SORBITOL POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PAC TRẮNG

PAC TRẮNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - FENZOL

ASI - FENZOL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TOP BIOPOND

TOP BIOPOND

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SORBITOL LIQUID

SORBITOL LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
OXY KHÔ

OXY KHÔ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - ENROSONE

ASI - ENROSONE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SUPER CALCIPHOS

SUPER CALCIPHOS

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NUTRIMAC (BỘT SỮA)

NUTRIMAC (BỘT SỮA)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
OXY GIÀ (H2O2)

OXY GIÀ (H2O2)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.7H2O

ZNSO4.7H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - ERYCIN MAX

ASI - ERYCIN MAX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SOIL - PRO

SOIL - PRO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
LINK SILICA (CHỐNG VÓN)

LINK SILICA (CHỐNG VÓN)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
METHYLENE BLUE

METHYLENE BLUE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.1H2O

ZNSO4.1H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ASI - FLOR 20%

ASI - FLOR 20%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666