133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM ERYTHORBATE (ERIBATE)

SODIUM ERYTHORBATE (ERIBATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM BICARBONATE

SODIUM BICARBONATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM SORBATE HAY KALI SORBATE

POTASSIUM SORBATE HAY KALI SORBATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU CARAMEL

MÀU CARAMEL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM BENZOATE

SODIUM BENZOATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TARTRAZINE (MÀU VÀNG)

TARTRAZINE (MÀU VÀNG)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE

HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO

HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG VANILLA FRESH

HƯƠNG VANILLA FRESH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG THỊT

HƯƠNG THỊT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG VANILLA (BỘT)

HƯƠNG VANILLA (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG TĂNG LỰC

HƯƠNG TĂNG LỰC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SỮA (BỘT)

HƯƠNG SỮA (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG DỨA

HƯƠNG DỨA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG LÀI

HƯƠNG LÀI

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG KHÓM

HƯƠNG KHÓM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG HỒNG PHẤN

HƯƠNG HỒNG PHẤN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SOCOLA

HƯƠNG SOCOLA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG ENCHENTEUR (CHANVY)

HƯƠNG ENCHENTEUR (CHANVY)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SỮA ĐỤC

HƯƠNG SỮA ĐỤC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG DÂU (BỘT)

HƯƠNG DÂU (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SỮA TRONG

HƯƠNG SỮA TRONG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG DÂU

HƯƠNG DÂU

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG CHANH SUNLIGHT

HƯƠNG CHANH SUNLIGHT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG MOKA

HƯƠNG MOKA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU ĐỎ PONCEAU

MÀU ĐỎ PONCEAU

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU VÀNG CAM (SUNSET YELLOW)

MÀU VÀNG CAM (SUNSET YELLOW)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG NƯỚC MẮM

HƯƠNG NƯỚC MẮM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG BẠC HÀ

HƯƠNG BẠC HÀ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU HỒNG

MÀU HỒNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU NÂU CARAMEL

MÀU NÂU CARAMEL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CMC

CMC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU XANH

MÀU XANH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU XANH DƯƠNG

MÀU XANH DƯƠNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHỐNG MỐC (BỘT)

CHỐNG MỐC (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU XANH LÁ

MÀU XANH LÁ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CARFOSEL 990

CARFOSEL 990

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MÀU ĐỎ CN

MÀU ĐỎ CN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG POLO BLUE

HƯƠNG POLO BLUE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666