133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TWEEN 80 (SINOPOL 85)

TWEEN 80 (SINOPOL 85)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TEA (TRI ETHANOL AMINE)

TEA (TRI ETHANOL AMINE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM SULFIDE (NA2S) (ĐÁ ĐỎ)

SODIUM SULFIDE (NA2S) (ĐÁ ĐỎ)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICON

SILICON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICATE (NA2SIO3) (NƯỚC)

SILICATE (NA2SIO3) (NƯỚC)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICATE (NA2SIO3) (BỘT)

SILICATE (NA2SIO3) (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SILICAGEL

SILICAGEL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PARAFIN

PARAFIN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
METHANOL

METHANOL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
H2SO4

H2SO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GLYCERIN

GLYCERIN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DMSO

DMSO

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
DMDM (GLYDANT)

DMDM (GLYDANT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CỒN

CỒN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CARBOMER (COSMOGEL)

CARBOMER (COSMOGEL)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BENZYL ALCOHOL

BENZYL ALCOHOL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AXIT NITRIC - HNO3

AXIT NITRIC - HNO3

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AXID HYDROFLUORIC (NƯỚC)

AXID HYDROFLUORIC (NƯỚC)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIUM BICARBONATE (NH4HCO3)

AMMONIUM BICARBONATE (NH4HCO3)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIAC - NH4OH

AMMONIAC - NH4OH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACETON

ACETON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666