133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHÈN NHÔM_copy

PHÈN NHÔM_copy

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TINOPAL

TINOPAL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM SULFATE (NA2SO4)

SODIUM SULFATE (NA2SO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM METABISULFITE

SODIUM METABISULFITE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM LAURYL SULFATE (TẠO BỌT)

SODIUM LAURYL SULFATE (TẠO BỌT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM FORMATE

SODIUM FORMATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HYDROXIDE - KOH

POTASSIUM HYDROXIDE - KOH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHÈN NHÔM

PHÈN NHÔM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NƯỚC CẤT

NƯỚC CẤT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NP9

NP9

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NAOH (XÚT VẢY)

NAOH (XÚT VẢY)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MUỐI TINH KHIẾT (NACL)

MUỐI TINH KHIẾT (NACL)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
LAS - H

LAS - H

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
JAVEL (CHLORINE NƯỚC)

JAVEL (CHLORINE NƯỚC)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCL

HCL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
FORMIC ACID

FORMIC ACID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ETHER

ETHER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CAB (T8)

CAB (T8)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIUM CHLORIDE - NH4CL

AMMONIUM CHLORIDE - NH4CL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID PHOSPHORIC (H3PO4)

ACID PHOSPHORIC (H3PO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID OXALIC

ACID OXALIC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666