133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZEOLITE

ZEOLITE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA LIQUID

YUCCA LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA POWDER

YUCCA POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
THUỐC TÍM (KMNO4)

THUỐC TÍM (KMNO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TCCA 90%

TCCA 90%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM THIOSULFATE

SODIUM THIOSULFATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PVP IODINE POWDER

PVP IODINE POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POLYMER CATION

POLYMER CATION

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PAC VÀNG NGHỆ

PAC VÀNG NGHỆ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PAC TRẮNG

PAC TRẮNG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
OXY KHÔ

OXY KHÔ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
OXY GIÀ (H2O2)

OXY GIÀ (H2O2)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
METHYLENE BLUE

METHYLENE BLUE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
FORMALIN

FORMALIN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA 4NA

EDTA 4NA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% AQUATICK

CHLORINE 70% AQUATICK

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% - NICLON

CHLORINE 70% - NICLON

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70% - AQUAFIT

CHLORINE 70% - AQUAFIT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHLORINE 70%

CHLORINE 70%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BRONOPOL

BRONOPOL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BKC 80%

BKC 80%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666