133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.7H2O

ZNSO4.7H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ZNSO4.1H2O

ZNSO4.1H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NAH2PO4

NAH2PO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NA3PO4

NA3PO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NA2HPO4

NA2HPO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MNSO4 (MONO)

MNSO4 (MONO)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MGSO4.7H2O

MGSO4.7H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MGSO4.1H2O

MGSO4.1H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MGCL2.6H2O (BỘT)

MGCL2.6H2O (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
KCL

KCL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
K2SO4

K2SO4

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
FESO4.7H2O

FESO4.7H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CACL2.2H2O

CACL2.2H2O

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666