133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SUNFAT (CUSO4.5 H2O)

ĐỒNG SUNFAT (CUSO4.5 H2O)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
MG(NO3)2 (MAGNESIUM NITRATE)

MG(NO3)2 (MAGNESIUM NITRATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 04T - ORGANIC THẾ HỆ MỚI

HCMN 04T - ORGANIC THẾ HỆ MỚI

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 03H - SIÊU TẠO HOA

HCMN 03H - SIÊU TẠO HOA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 02M - SIÊU BUNG ĐỌT

HCMN 02M - SIÊU BUNG ĐỌT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HCMN 01R - SIÊU KÍCH RỄ

HCMN 01R - SIÊU KÍCH RỄ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - ZN

EDTA - ZN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - MN

EDTA - MN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - MG

EDTA - MG

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - FE

EDTA - FE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
EDTA - COPPER

EDTA - COPPER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CA(NO3)2 (CALCIUM NITRATE)

CA(NO3)2 (CALCIUM NITRATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BORIC ACID (H3BO3)

BORIC ACID (H3BO3)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
BORAX

BORAX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666