133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SUPER POTASSIUM HUMATE HP 07P

SUPER POTASSIUM HUMATE HP 07P

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
RONG BIỂN - VẢY

RONG BIỂN - VẢY

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
RONG BIỂN - BỘT

RONG BIỂN - BỘT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE POWDER

POTASSIUM HUMATE POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE GRANULAR

POTASSIUM HUMATE GRANULAR

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE FLAKE

POTASSIUM HUMATE FLAKE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM HUMATE - SCC KH P

POTASSIUM HUMATE - SCC KH P

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HUMATE UREA

HUMATE UREA

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP 02S (TAN 100%)

GAP 02S (TAN 100%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
GAP 01P (TAN 90%)

GAP 01P (TAN 90%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMINO ACID 45%

AMINO ACID 45%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID HUMIC DẠNG VIÊN TAN 98%

ACID HUMIC DẠNG VIÊN TAN 98%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID HUMIC

ACID HUMIC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID FULVIC 90%

ACID FULVIC 90%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID FULVIC 50%

ACID FULVIC 50%

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666