133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM BENZOATE

SODIUM BENZOATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHOSPHATE MIX

PHOSPHATE MIX

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

TRI-SODIUM CITRATE (NA3C6H5O7)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM ERYTHORBATE (ERIBATE)

SODIUM ERYTHORBATE (ERIBATE)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM BICARBONATE

SODIUM BICARBONATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
POTASSIUM SORBATE HAY KALI SORBATE

POTASSIUM SORBATE HAY KALI SORBATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG VANILLA FRESH

HƯƠNG VANILLA FRESH

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG VANILLA (BỘT)

HƯƠNG VANILLA (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG SỮA (BỘT)

HƯƠNG SỮA (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG LÀI

HƯƠNG LÀI

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG HỒNG PHẤN

HƯƠNG HỒNG PHẤN

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG ENCHENTEUR (CHANVY)

HƯƠNG ENCHENTEUR (CHANVY)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG DÂU (BỘT)

HƯƠNG DÂU (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG CHANH SUNLIGHT

HƯƠNG CHANH SUNLIGHT

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG BẠC HÀ

HƯƠNG BẠC HÀ

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CMC

CMC

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CHỐNG MỐC (BỘT)

CHỐNG MỐC (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CARFOSEL 990

CARFOSEL 990

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
CACL2 (VẢY)

CACL2 (VẢY)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID MALIC (BỘT)

ACID MALIC (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666