133K Trần Hưng Đạo - Phường An Phú - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

CÔNG TY TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngàn Hương
Hotline: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHÈN NHÔM_copy

PHÈN NHÔM_copy

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
HƯƠNG VANILLA (BỘT)

HƯƠNG VANILLA (BỘT)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM BICARBONATE

SODIUM BICARBONATE

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PVP IODINE POWDER

PVP IODINE POWDER

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

PROTECTOL (GLUTARALDEHYDE 50%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
THUỐC TÍM (KMNO4)

THUỐC TÍM (KMNO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
YUCCA LIQUID

YUCCA LIQUID

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

ĐỒNG SULPHATE (CU: 25%)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
AMMONIUM CHLORIDE - NH4CL

AMMONIUM CHLORIDE - NH4CL

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
ACID PHOSPHORIC (H3PO4)

ACID PHOSPHORIC (H3PO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
LAS - H

LAS - H

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
NAOH (XÚT VẢY)

NAOH (XÚT VẢY)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
PHÈN NHÔM

PHÈN NHÔM

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
SODIUM SULFATE (NA2SO4)

SODIUM SULFATE (NA2SO4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666
TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

TẨY ĐƯỜNG (NA2S2O4)

Liên hệ: 0292.3830252 - 3833789 - 3834666